Spørsmål og svar rundt det å være lærling

Publisert: 06.08.2019 av Mads E-post forfatter

Det kommer ofte spørsmål rundt lønn, ferie, sykemelding og annet i forbindelse med læretiden. Her forsøker vi å svare på ofte stilte spørsmål.


Hva får jeg som lønn?

Som lærling lønnes du med fagarbeiderlønn - fordelt over to år. Fagarbeiderlønnen varierer fra yrke til yrke.
Man kan velge om man gradvis vil stige i lønn, eller ha flat lønn gjennom læretiden. 

1. halvår - 30% lønn
2. halvår - 40% lønn
3. halvår - 50% lønn
4. halvår - 80% lønn

Med flat lønn får du 50% gjennom hele læretiden.
Du avtaler selv med arbeidsgiver hvordan du vil ha dette.

Får jeg ferie som lærling?

Du har de samme rettighetene som andre arbeidstakere, og vil etter loven ha rett på 25 feriedager per kalenderår.
Begynner du i jobb før 1. september har du rett til å ta ut 5 ukers ferie kommende år, men har ikke opparbeidet deg feriepenger for hele perioden. Det kreves heller ikke at du da tar ut 5 ukers ferie.


Når kan jeg ta ut ferie?

Du kan be om ferie når du selv vil, men det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om det lar seg gjøre. Hør hva som er normalt hos din arbeidsgiver.


Kan jeg ta fagbrev som voksen?

Ja, i Nordland finnes det to ulike løsninger på dette. Enten som praksiskandidat eller gjennom fagbrev på jobb.
Les mer om de ulike alternativene her


Hva skjer om jeg blir syk i læretiden?

Skulle du bli syk i læretiden gjelder de samme regler for deg som andre ansatte. Ved kortere fravær holder det ofte med egenmelding. Sjekk hva som er vanlig hos din arbeidsgiver. 
Ved lengre sykefravær må du få sykemelding. Læretiden blir da utvidet like lenge som fraværet.


Hva om jeg blir gravid i læretiden?

Skulle du bli gravid i løpet av læretiden - vil du som alle andre ha rett på nedkomstpermisjon. Læretiden utvides da med tilsvarende periode som du er borte. Ved sykemelding gjelder
samme regler som ellers. Du kan ikke sies opp når du er i svangerskapspermisjon.


Finnes det en læreplassgaranti? 

I Nordland innføres det fra 2019 en læreplassgaranti. Mer informasjon rundt denne kommer etterhvert.


Kan jeg klage på fagprøven?

Ja, du kan klage på fagprøven. Det er finnes tre mulige karakterer ved avholdt fagprøve - ikke bestått, bestått og bestått meget godt. Har du fått "ikke bestått" har du anledning å klage om du 
det er begått formelle feil, eller ikke-faglige feil. Klagefristen er 3 uker etter at du har fått karakter. 


Kan jeg ta fagprøven om igjen?

Ja. I følge opplæringsloven har du to muligheter til å ta fagprøven. 


Kan jeg ha flere jobber når jeg er lærling?

Hva du benytter fritiden din til er opp til deg. Du kan med andre ord ha ekstrajobb, men som lærling har du allerede 100% stilling og dagene kan bli lange med flere jobber. 


Når er søknadsfristen for læreplass?

Søknaden din må leveres på vigo.no før 1.mars. For noen er fristen 1.februar - les mer her.


Hos hvilke bedrifter kan jeg søke læreplass?

Husk å start så tidlig som mulig. Her finner du en oversikt over våre medlemsbedrifter. På utdanning.no finner du også nyttig informasjon.


Hva om bedriften jeg får jobb hos ikke er godkjent lærebedrift?

Da hjelper vi bedriften med godkjenning hos fylkeskommunen.


Har du andre spørsmål - ta kontakt med oss hos SHOK.