Om oss

SHOK er et flerfaglig opplæringskontor bestående av over 80 lærebedrifter innen offentlig og privat sektor på Sør-Helgeland. Vi formidler læreplasser og hjelper det lokale næringslivet med å rekruttere faglært arbeidskraft tilpasset sitt behov.

Vi kjenner det lokale næringslivet godt, og har stor
kunnskap om hvilke muligheter som finnes innen fagutdanning. Våre medarbeidere har bred erfaring innen yrkesrådgivning, og gir tett oppfølging av både lærebedrifter og lærlinger gjennom hele læretiden.

Det er SHOK sitt ansvar å sikre høy kvalitet i utdanningen, i tråd med lover og forskrifter. Vårt mål er å legge til rette for best mulig opplæring i henhold til læreplanen – og dermed gjøre det enklere for kandidatene å bestå fagprøve eller svenneprøve