Gå til hovedinnhold Gå til søk

Sør Helgeland opplæringkontor

SHOK er et flerfaglig opplæringskontor bestående av over 80 lærebedrifter innen offentlig og privat sektor på Sør-Helgeland.

Fagbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

OLKWeb innlogg bilde

OLKWeb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Spørsmål og svar rundt det å være lærling

Det kommer ofte spørsmål rundt lønn, ferie, sykemelding og annet i forbindelse med læretiden. Her forsøker vi å svare på ofte stilte spørsmål.

 • Som lærling lønnes du med fagarbeiderlønn – fordelt over to år. Fagarbeiderlønnen varierer fra yrke til yrke.
  Man kan velge om man gradvis vil stige i lønn, eller ha flat lønn gjennom læretiden.

  1. halvår – 30% lønn
  2. halvår – 40% lønn
  3. halvår – 50% lønn
  4. halvår – 80% lønn

  Med flat lønn får du 50% gjennom hele læretiden.
  Du avtaler selv med arbeidsgiver hvordan du vil ha dette.

 • Du har de samme rettighetene som andre arbeidstakere, og vil etter loven ha rett på 25 feriedager per kalenderår.
  Begynner du i jobb før 1. september har du rett til å ta ut 5 ukers ferie kommende år, men har ikke opparbeidet deg feriepenger for hele perioden. Det kreves heller ikke at du da tar ut 5 ukers ferie.

 • Du kan be om ferie når du selv vil, men det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om det lar seg gjøre. Hør hva som er normalt hos din arbeidsgiver.

 • Ja, i Nordland finnes det to ulike løsninger på dette. Enten som praksiskandidat eller gjennom fagbrev på jobb.
  Les mer om de ulike alternativene her. 

 • Skulle du bli syk i læretiden gjelder de samme regler for deg som andre ansatte. Ved kortere fravær holder det ofte med egenmelding. Sjekk hva som er vanlig hos din arbeidsgiver.
  Ved lengre sykefravær må du få sykemelding. Læretiden blir da utvidet like lenge som fraværet.

 • Skulle du bli gravid i løpet av læretiden – vil du som alle andre ha rett på nedkomstpermisjon. Læretiden utvides da med tilsvarende periode som du er borte. Ved sykemelding gjelder
  samme regler som ellers. Du kan ikke sies opp når du er i svangerskapspermisjon.

 • I Nordland innføres det fra 2019 en læreplassgaranti. Mer informasjon rundt denne kommer etterhvert.

 • Ja, du kan klage på fagprøven. Det er finnes tre mulige karakterer ved avholdt fagprøve – ikke bestått, bestått og bestått meget godt. Har du fått «ikke bestått» har du anledning å klage om du
  det er begått formelle feil, eller ikke-faglige feil. Klagefristen er 3 uker etter at du har fått karakter.

 • Ja. I følge opplæringsloven har du to muligheter til å ta fagprøven.

 • Hva du benytter fritiden din til er opp til deg. Du kan med andre ord ha ekstrajobb, men som lærling har du allerede 100% stilling og dagene kan bli lange med flere jobber.

 • Søknaden din må leveres på vigo.no før 1.mars. For noen er fristen 1.februar – les mer her.

 • Husk å start så tidlig som mulig. Her finner du en oversikt over våre medlemsbedrifter. På utdanning.no finner du også nyttig informasjon.

 • Da hjelper vi bedriften med godkjenning hos fylkeskommunen.