Gå til hovedinnhold Gå til søk

Lærling

Hva er en lærling

Som lærling utdanner du deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. Her får du praksis og opplæring i et spesifikt fag.

Til å begynne med vil mesteparten av læretiden gå med til opplæring før du etter hvert vil jobbe mer selvstendig og delta i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Opplæringen og arbeidet legges til rette ut ifra læreplanen i ditt fag. Gjennom hele læretiden har du krav på oppfølging og vurdering, både fra arbeidsgiveren og fra opplæringskontoret.

Du avslutter læretiden med en fagprøve. Denne gir deg enten svennebrev (håndverksfag) eller fagbrev (andre lærefag).

Rettigheter, ansvar og plikter
Som lærling har du akkurat de samme rettigheter, ansvar og plikter som de andre ansatte i bedriften, selv om du en under opplæring. Dette er rettigheter knyttet både til arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. Husk at det også hviler et ansvar på deg som lærling.

Rettigheter som lærling:

  • Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret.
  • Lærekontrakten kan heves av både bedriften og lærlingen selv.
  • Læretiden kan avbrytes med permisjon på grunn av for eksempel lengre sykefravær, fødselspermisjoner, verneplikt og lignende.
  • Permisjonen må godkjennes av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda og lærebedriften.
  • Lærlinger har rett til lønn under sykdom frem til kontraktsforholdet opphører.
  • Lærlinger kan ha kortvarige fravær uten at det påvirker læretiden.

Anbefalte sider om dine rettigheter som lærling:

Lønn, lån og stipend som lærling
Som lærling skal du være i praksis og arbeid i to år. Læretiden består av 50% opplæring og 50% verdiskapning. Arbeidet du gjør kalles verdiskapning, og det er dette du skal ha betalt for. Lønnen beregnes ut fra fagarbeiderlønnen i det yrket du tar utdanning i. Når du har godkjent lærekontrakt kan du også søke lån og stipend hos lånekassen.

Kilder: utdanning.no, lovdata.no